Sök
  • Astrid Mellgren

Vad vill du skapa idag?
Dina tankar, känslor och intentioner är kraftfulla verktyg.

Börja dagen med att buffra positiv energi och ställ in dig på i vilken riktning du önskar färdas just denna dag! Hur vill du känna dig? Vad vill du uppnå? Vad vill du hinna med? Vad är det du kan skapa just idag? Kanske odla djupare och mer positiva relationer med familj och kollegor? Andas och behålla lugn i morgonrusningen? Avsluta en arbetsuppgift?

Det är som att ställa in rätt program och temperatur på din tvättmaskin för att få det resultat du vill ha. Kanske krävs en sortering på vad som är viktigast just nu?

Vilken färg kör du i maskinen idag?

Vad symboliserar den om ditt inre jag?

Färger är inspirerande. De är känslomässiga. De förvandlar dig.

Grönt är en helande färg. Blått är lugnande. Gult står för glädje. Brun är grundande.

Rött är kreativt. Lila är spirituellt.

Välj att fokusera på glädje, tacksamhet och kärlek idag. Det finns glädje i det du har, även om du inte ser det själv. Det goda finns där. Lyft fram det och fokusera på det för att stärka detta inslag i ditt liv. Se varje litet steg som ett steg i rätt riktning. Du är på väg. Du tar dig framåt.

Lita på att du har kraften att skapa och slutföra, lita på att du får de möjligheter du behöver. Lita på att du klarar av allt du tar dig för. Idag.

What you think- you become

What you feel - you attract

What you imagine - you create


5 visningar