Sök
  • Astrid Mellgren

DuAL InspiritAL Treatment med Astrid & Lovisa

Jag erbjuder nu en ny behandling där jag jobbar tillsammans med Lovisa Dynér, som är intuitiv vägledare. Den heter Dual Inspirital Treatment.


Under denna djupt transformerande behandling arbetar vi på flera plan eller dimensioner; fysiskt, känslomässigt, mentalt och spirituellt, för att rensa, lösa blockeringar, skapa flöde och balansera det som är i obalans.


De främsta fysiska behandlingarna är Ansiktszonterapi, Reiki och Chakrabalansering. 

Du är fullt påklädd under behandlingen och ligger bekvämt nedbäddad på en massagebänk.

Jag och Lovisa jobbar från två olika håll under behandlingen, då jag sitter uppe vid huvudet och Lovisa nere vid dina fötter.


När du kan att landa djupt i dig själv i total avslappning kommer du lättare i kontakt med förträngda känslor och tankar och kan då få hjälp att frigöra dessa. Genom att få hjälp att lösa upp blockeringar och skapa energiflöde i den fysiska kroppen och i dina chakran, kan du lättare bli av med vissa symtom du lever med. 

Om du lider av stress, ångest, depression, värk, känslomässig blockering, eller en känsla av tomhet, så kan det vara symptom på att du har tappat kraft eller att du har stagnerat i någon aspekt i dig själv. Vi kan bli sjuka, olyckliga eller känna oss vilsna när vi har förlorat vital livskraft eller vår personliga kraft. Livskraften kan lämna oss, ”läcka ut”, när vi är med om en olycka, upplever olika slags trauman eller är med om något oväntat och omtumlande. 

Vi kan även förlora kraft i en relation eller jobbsituation som inte gynnar oss, utan istället gör oss orkeslösa eller frustrerade.


Vi kan hjälpa dig att ”stänga igen” och samla in din egen energi, så att du kan få förnyad ork och kraft och kan medvetandegöra och komma till klarhet i hur du ska ta dig an dina utmaningar i livet.


Kanske har du blivit hindrad från att leva ut vissa aspekter hos dig själv som på så sätt har skapat hämningar och stagnation och sjukdom i kroppen. Eller kanske har du helt enkelt inte haft förmågan att komma i kontakt med dessa delar hos dig själv. Vissa aspekter kan vara extra viktiga att väcka, andra kan behöva särskilt mycket helande om vi blivit sårade eller upplevt ett trauma.


Vi strävar efter att väcka din andliga, spirituella aspekt, som är din inre kärna, din själ. Det kan hjälpa dig finna djupare mening och syfte i livet och få ett vidare perspektiv.

Det finns inte något sätt som är det enda rätta i denna uppvaknings- och helandeprocess. Vi är alla olika och följer vår egen unika väg och det kan ta olika tid. Vi kan väcka och utveckla de fyra nivåerna i vilken ordning som helst, eller alla på en och samma gång. Under behandlingen kommer det falla sig naturligt vilken aspekt som det det är menat att vi ska fokusera på.


Vi arbetar intuitivt och genom vägledning och Lovisa kommer även dela med sig av de budskap som kommer upp under behandlingen. 

51 visningar