Sök
  • Astrid Mellgren

Att välja sitt liv- vägen till frihet

Uppdaterad: 9 feb 2019

För ett år sedan höll jag en workshop som hette "Vem är du och vart är du på väg?"

Det var en intensiv kurs där mitt vision var att alla deltagare skulle gå lite djupare i att reflektera över sig själva för att kartlägga och medvetandegöra tankar, känslor och beteenden för att hitta nya vägar till positiv förändring och självförverkligande. Så här i efterhand förstår jag att det hade behövts mer än en dag för att sätta igång denna process om man verkligen vill starta en förändring. Jag förstår även varför jag spenderade flera månader till att planera och skriva manus till kursen och sätta ihop övningarna. Det var inte för deltagarna jag skrev den - det var för mig själv. Det var inte "dem" som behövde hjälp, eller skulle "fixas", det var ju jag! Det var nästan lite tragikomiskt. Det är fantastiskt vilka vägar ens undermedvetna eller "övre jag" tar för att man ska vakna och fatta vad man behöver göra för att börja ta ansvar för sitt eget liv.

Hela processen att skriva kursen satte igång en ny process i mig och tvingade mig att själv reflektera över mitt liv, barndom, tankemönster, beteendemönster och vart jag är på väg.

Det har varit ett tufft år och jag har tvingats dra fram varenda skelett ut från mörkret till ljuset. Jag trodde att jag var "klar, att jag dealat med tillräckligt, men jag hade fel.

Jag har ägnat så många år att studera andra hur de förverkligar sig själva, kollat på hundratals föreläsningar i självhjälp och samlat på mig så mycket teorier och tekniker.

Men vad tjänar det till när man själv inte praktiserar dem?

Det är lätt att tala om för andra hur det ska tänka, känna och förändra sig själva, men många gånger kan det vara ett slags flykt-beteende för att själv inte vända sig inåt och "fixa"sig själv först.

Så det här året har verkligen handlat om att jag ska lära mig ta fullt ansvar för mig själv och mina känslor och framför allt släppa kontrollen. Att inse att jag inte kan påverka - eller ansvara för vad någon annan gör eller hur de lever sitt liv. Jag kan bara påverka mina egna reaktioner, förhållningssätt och känslor inför dem.

Så jag väljer att sträva efter att bli mer medveten om hur jag tänker, känner och reagerar.

Det är steg ett för att förändra och acceptera- att allt är som det är. Och att det finns en mening med det - och en lärdom.

Jag väljer att själv skapa mitt liv. Varje dag. Trots det som varit.

Jag kan ändå inte förändra det.

Det finns naturligtvis en del vi inte kan välja själva, men vanligen har vi större utrymme för egna val än vi är medvetna om.

Att välja sitt liv är en förutsättning för att leva ett rikt och meningsfullt liv.

Om man inte själv väljer sitt liv finns det gott om andra som gärna gör det åt en.

Du hänger då bara med och blir ett slags offer för omständigheterna.

Det blir som det blir och du accepterar det som sker och hur du blir behandlad.

Det blir andra som får bestämma ditt värde och vart du är på väg, eftersom du själv inte vet vad du vill eller vad du är värd. Och om du inte vet vad du vill eller vart du är på väg så vet du inte heller när du kommit fram - för det finns inget mål. Det kan bli hur som helst!

Men om man istället väljer att själv ta ansvar för sitt liv, bestämma riktning och om man vet sitt självvärde, då kan man leva ett mer rikt och meningsfullt liv.

Det handlar om att leva medvetet, att lyssna till sin egen röst, att ifrågasätta samhällets ideal och andras förväntningar. Inte för att vara rebell för sakens skull, utan för att vara agenten i sitt liv, den som regisserar sin egen föreställning, sitt eget liv.

Ofta väljer vi redan men inser det inte.

Och varje val medför konsekvenser.

När vi väljer, väljer vi även konsekvenserna av våra val.

Jag kan t. ex välja att vara otrevlig och självupptagen i mina kontakter med andra, men jag kan inte välja att de ska tycka om mig då. Det är deras val.

Tvärtom väljer jag omedvetet med mitt beteende även att bli ensam och föraktad.

Att välja och stå för sina val förutsätter självkännedom och självkänsla. Självkännedomen att veta vad jag vill och behöver, och självrespekten att tycka att jag är värd att få det där som är viktigt för mig. Och att leva med integritet, att vara överensstämmande, så att mina djupaste värderingar avspeglas i det liv jag lever. Självkänsla och integritet hänger ihop på många sätt.

Varifrån hämtar du din känsla av värde?

De flesta hämtar sin känsla av värde från andras värdering av dem.

Men man mår bättre av att utveckla en egen referensram.

Att veta att du är okej och värd att älskas. Att du är värdefull och att ditt liv handlar om något viktigt. Att veta att du gör ditt bästa och att det är gott nog. Utan att jämföra dig med andra.

Och det viktigaste - att du är värd att ha det bra!

Hur vill du leva ditt liv?

Känner du dig som ett offer för ditt förflutna eller omständigheterna i ditt liv?

Eller om vi vänder på frågan - Trots ditt förflutna och omständigheterna i ditt nuvarande liv,

vem tjänar på att du fortsätter repetera historien om ditt liv på repeat? Vem är vinnaren?

Sanningen är att vi kan inte spola tillbaka bandet. Vi kan bara välja att acceptera det som varit, läka och trösta oss själva, be om hjälp, analysera, rensa ut och medvetandegöra.

Det är att ta ansvar för ditt liv - att välja det bästa för dig. Nu.

Men stanna inte där för länge, sträva framåt, uppåt och kliv in i nuet.

Välj om, välj bort, välj nytt. Men stanna inte kvar. För då väljer du bort ditt liv och lämnar över ansvaret om ditt mående till personerna som orsakat din smärta.

Det är viktigt att bli medveten om att alla dina tankar, dina ord, dina handlingar och hela ditt varande skapar en effekt, ett resultat.

Och då är frågan, är du nöjd med resultatet, det vill säga det liv du lever just nu, omständigheterna och din roll i dina relationer ?

Det som händer när du accepterar att ta ansvar för ditt liv, dina tankar, känslor och beteendemönster är att du kliver in i din kraft, din skaparkraft som är enorm!

Utifrån det tar du själv kontroll över ditt liv och din framtid. Och släpper kontrollen över det du inte kan påverka. Det är frihet.16 visningar