Graceful Living - Samtal om livet

Vill du utvecklas och göra en förändring i ditt liv?

Om allt var möjligt, vad skulle du då göra?

Vet du vad du vill och vart du är på väg?

Jag hjälper dig gärna att staka ut vägen dit!

 

Jag vågar påstå att allt är möjligt och att vi kan skapa det liv vi drömmer om!

I vardagsstressen kan vi ibland ha svårt att själva stanna upp och reflektera över hur vi egentligen mår och hur vi tar hand om oss själva. Ibland ser vi inte himlen för alla molnen.

Jag har ett coachande förhållningssätt  i mina samtal, vilket innebär att jag genom att lyssna och ställa frågor kan hjälpa dig att själv komma till insikt vad du behöver göra för att ta dig framåt mot det du vill uppnå  i livet. 

Under vår samtal kan vi medvetandegöra vad som pågår just nu. Kanske har du fastnat inom något område i ditt liv och vill ha hjälp att komma vidare.

 

Här får du hjälp med att formulera dina mål och blicka inåt, känna efter och upptäcka nya saker om dig själv och dina möjligheter.

Vi identifierar vi vad som hindrar dig från att nå dem i dagsläget och arbetar fram en plan för hur du ska kunna ta dig runt det.

 

I ett samtal får du utrymme att prata om vad du vill och kan känna dig helt trygg. Jag är cerifierad Life Coach och följer ICFs etiska riktlinjer. Självklart har jag total tystnadsplikt. 

Under våra samtal jobbar vi på flera nivåer eller dimensioner i dig själv:

  • Det emotionella planet - Hur känner du dig och vad upplever du just nu?

  • Det mentala planet  - Vad har du för tankar om livet, omgivningen och framför allt dig själv? Hur påverkar det ditt liv?

  • Beteende  - Vad har du för vanor och hur tar du hand om dig själv? 

  • Det spirituella planet - Hur du kan komma i kontakt med dig själv, din intuition och högre syfte.

Hjärtligt Välkommen

Astrid

Astrid Mellgren - Tel: 070-3931886   Email: info@amellagrace.se

© Astrid Mellgren All rights reserved