Graceful Living - Samtal om livet

Om allt var möjligt, vad skulle du då göra?

 

Jag vågar påstå att allt är möjligt och att vi kan skapa det liv vi drömmer om!

I vardagsstressen kan vi ibland ha svårt att själva stanna upp och reflektera över hur vi egentligen mår och hur vi tar hand om oss själva. Ibland ser vi inte himlen för alla molnen.

Om du vill utvecklas och göra en förändring i ditt liv, behöver du veta vad du vill, vart du är på väg och kanske behöver du hjälp att staka ut vägen dit. 

Jag har ett coachande förhållningssätt  i mina samtal, vilket innebär att jag genom att lyssna och ställa frågor kan hjälpa dig att själv komma till insikt vad du behöver göra för att ta dig framåt mot det du vill uppnå  i livet. 

Under vår samtal kan vi medvetandegöra vad som pågår just nu. Kanske har du fastnat inom något område i ditt liv och vill ha hjälp att komma vidare.

 

Här får du hjälp med att formulera dina mål och blicka inåt, känna efter och upptäcka nya saker om dig själv och dina möjligheter.

Vi identifierar vi vad som hindrar dig från att nå dem i dagsläget och arbetar fram en plan för hur du ska kunna ta dig runt det.

 

I ett samtal får du utrymme att prata om vad du vill och kan känna dig helt trygg. Jag är cerifierad Life Coach och följer ICFs etiska riktlinjer. Självklart har jag total tystnadsplikt. 

Jag har verktyg som kan hjälpa och motivera dig att se nya möjligheter och skapa nya idéer och tankar som gör att du vill genomgå en förändring.

Under våra samtal jobbar vi på flera nivåer eller dimensioner i dig själv:

 • Det emotionella planet - Hur känner du dig och vad upplever du just nu?

 • Det mentala planet  - Vad har du för tankar om livet, omgivningen och framför allt dig själv? Hur påverkar det ditt liv?

 • Beteende  - Vad har du för vanor och hur tar du hand om dig själv? 

 • Det spirituella planet - Hur du kan komma i kontakt med dig själv, din intuition och högre syfte.

 

Dessa samtal är en fokuserad satsning och investering du gör i dig själv och därför måste du ha eget driv för att komma till förändring. Jag är här för att öppna dörren för nya tankar och idéer och hjälpa dig lägga upp en stig, ge tips, nya perspektiv och ge feedback som hjälper dig se mönster och välja andra mer produktiva sätt att göra och tänka. Genom att ställa frågor och aktivt lyssna ger jag dig utrymmet att själv finna svaren till din utveckling som finns inom dig. Här får du utrymme att komma till klarhet över vad du känner och även reflektera över vad som kan ha orsakat dina känslor. Målet är utveckling och förändring, där du får stöd att:

 

 • Reflektera och utvärdera ditt liv

 • Jobba med din självkänsla och egenvärde

 • Hämta kraft och inspiration

 • Formulera vad du verkligen vill

 • Fokusera på ett mål​

Jag kommer göra allt för att på bästa sätt stötta dig framåt. 

Men det är viktigt att veta att det är du som gör det stora jobbet i förändringsprocessen och då handlar det främst om viljan att förändra vanor och tankemönster. Jag kan endast ge dig redskap och stöd.

Innan du bokar så vill jag att du funderar över dessa frågor:

 

 1. Är jag redo för förändring?

 2. Varför vill jag förändras/nå detta mål?

 3. Tror jag på min egen förmåga att uppnå detta?

 4. Har jag tid och energi att verkligen anstränga mig för att göra förändringar i mitt liv?

 5. Har jag ekonomiska förutsättningar för att göra denna investering i mig själv? Om inte, hur kan jag skaffa mig det?

Under våra samtal kommer vi tillsammans:

-Sätta ett mål som du blir inspirerad av och som ligger i linje med dina värderingar, drivkrafter och det du naturligt är bra på. 

-Skapa en handlingsplan som peppar dig.

-Hantera och lösa de hinder som du stöter på; både mentala och känslomässiga inre hinder och yttre hinder i din miljö. 

-Implementera nya vanor som automatiskt driver dig mot målet. 

-Utvärdera och lära av dina framgångar och motgångar. 

-Säkerställa att detta inte blir en tillfällig period av inspiration, utan en bestående del av ditt liv. 

Pris per samtal: 800 kr (ca 1h- besök på mottagningen på Lidingö eller via skype)

3 samtal - 2200:-

6 samtal - 4500:-  

Det finns även möjlighet att kombinera samtal med behandlingar- läs under fliken Behandlingar.

Erbjudande just nu:
Som ny klient får du det första samtalet för 450 kr
Du kan även boka en behandling för 750 kr och få en samtalstimme på köpet.

Hjärtligt Välkommen

Astrid

Just nu:
Boka en behandling och få ett gratis coachande samtal

© Astrid Mellgren All rights reserved