Graceful Living - Samtal om livet - Personlig vägledning

Vill du göra en förändring i ditt liv?

Vill du ha hjälp att hitta din inre passion eller kanske välja en ny riktning i livet?

Kanske har du fastnat i något område i ditt liv och vill ha hjälp att komma vidare?

Jag vågar påstå att allt är möjligt och att vi kan skapa det liv vi drömmer om!

I vardagsstressen kan vi ibland ha svårt att själva stanna upp och reflektera över hur vi egentligen mår och hur vi tar hand om oss själva. 

Ibland ser vi inte himlen för alla molnen. Det är då det kan vara skönt att få hjälp och stöd att reda ut alla tankar och känslor.

Jag har ett coachande förhållningssätt  i mina samtal, vilket innebär att jag genom att lyssna och ställa frågor, kan hjälpa dig att själv komma till insikt om vad du behöver göra för att ta dig framåt mot det du vill uppnå i livet.

På detta sätt kan vi medvetandegöra vad som pågår just nu.

Under våra samtal jobbar vi på flera nivåer eller dimensioner:

 • Det emotionella planet - Hur känner du dig och vad upplever du just nu?

 • Det mentala planet  - Vad har du för tankar om livet, omgivningen och framför allt dig själv? Hur påverkar det ditt liv?

 • Beteende  - Vad har du för vanor och hur tar du hand om dig själv? 

 • Det spirituella planet - Hur du kan komma i kontakt med dig själv, din intuition, din spirituella, andliga sida och ditt högre syfte.


 

Vad menas med "VÄGLEDNING" och hur kan jag hjälpa dig? 

Målsättningen med min vägledning är att ge dig bättre beslutsunderlag för ditt val, ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära för dig. 

Denna vägledning kan man tänka sig som en process i tre steg där vi utgår från dessa frågeställningar:

 • Vem är du? Vad kan du? Vad vill du med livet och vart är du på väg?
  Du får hjälp att fundera över din ”nusituation” för att kunna se klarare på dig själv och dina möjligheter. Du får bl a fundera över vad du är bra på och vad du brinner för. 

 • Vad finns det för alternativ för din del?
  Utifrån dina intressen och möjligheter tittar vi tillsammans på vilka alternativ som finns och vad de innebär.

 • Hur når du målet? Hur ska du gå tillväga?
  När du vet vad du vill, så får du hjälp att göra upp en plan över vad du behöver göra för att nå ditt mål. En del av denna process är även att jag hjälper dig under processens gång med stöd, pepp och uppföljning.

I ett samtal får du utrymme att prata om vad du vill och kan känna dig helt trygg. Jag är cerifierad Life Coach och följer ICFs etiska riktlinjer. 

Självklart har jag total tystnadsplikt. 

Boka ett gratis samtal online (15 min)

Pris: 60 min - 500kr

Hjärtligt välkommen att kontakta mig om du har några frågor!

Astrid Mellgren - Tel: 070-3931886   Email: info@amellagrace.se

© Astrid Mellgren All rights reserved